ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 109 Kč
skladem
naše cena 109 Kč
skladem
naše cena 109 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 179 Kč
skladem
naše cena 109 Kč
skladem
naše cena 109 Kč
skladem

Postup při reklamaci
Postup při reklamaci

 

Pokud zjistíte vadu zakoupeného produktu, připravte fakturu a informujte nás o konkrétním problému telefonicky nebo e-mailem:

1. TELEFON - +420 603 526 256 - od 9:00 h do 12:00 h | 13:00 h - 16:30 h - 7 dní v týdnu
2. E-MAILOM - info@obklad-levne.cz - nonstop

Neposílejte reklamované zboží poštou bez předchozí konzultaci a vyrozumění prodejce!
Přepravu reklamovaného zboží bude zajišťovat naše společnost na naše náklady (pokud bude oprávněná), ale budeme nejdříve potřebovat fotodokumentaci poškozeného výrobku.

 


 

Kdy je možné uplatnit reklamaci:

• pokud má zboží vizuální vadu, která vznikla při výrobě nebo přepravě (na uznání potřebujeme zápis o škodní události sepsaném s kurýrem, který zásilku doručil)
• pokud je zásilka neúplná
• pokud produkt nefunguje správně
• pokud se výrobek zničí při používání, ale za zničení není zodpovědný kupující který postupoval podle návodu na montáž, nebo obsluhu.


Kdy není možné uplatnit reklamaci:

• pokud ste na vizuální vadu zjištěnou při převzetí zboží (je třeba zkontrolovat obsah balení před kurýrem nebo se s ním dohodnout na možném dodatečném reklamace) neupozornili kurýra a nespíšete s ním zápis o škodné události
• pokud při neodborné montáži dojde k poškození výrobku
• pokud se při obsluze výrobku nepostupuje podle návodu k montáži a obsluze.

PRÁVA KUPUJÍCÍCH

Současné platné právní předpisy garantují spotřebiteli právo na koupi bezchybného zboží a to do 24 měsíců od zakoupení výrobku. Jednoznačně dávají spotřebiteli právo na to, aby bylo zboží bez vady po celou záruční doby a to na základě odpovědnosti prodávajícího za vady, které se v této době vyskytnou. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena. Pokud při reklamaci dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Reklamovat lze vady výrobního charakteru nebo vady vzniklé poškozením při přepravě či skladování a to v rámci záruční doby. Po uplynutí záruční lhůty právo na reklamaci zanikne. V rámci záruční doby má spotřebitel právo na uplatnění reklamace vad, které nevznikly jeho zaviněním. O opodstatněnosti rozhoduje prodávající.

Spotřebitel má právo, aby byla jeho reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů. V případě, že prodávající tuto zákonnou lhůtu nedodrží, má spotřebitel právo rozhodnout, zda bude požadovat výměnu zboží nebo vrácení peněz.

MDQxN